Buổi Sáng

 

Trên hồ xanh

Con cá quẫy.

Bỗng động-đậy

Mặt trời hồng.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du