Sang Mùa 

Em tóc thanh-xuân,
Lên non hái lộc;
Tay vòng bạch-ngọc.
Áo lụa tơ trăng.

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du