Chim Quốc Gọi Chiều 

 

Con sông quê 

Giờ khô cạn 

Tiếng quốc gọi chiều 

Lẻ bạn ...về đâu?


Duy Phạm