Ải Nhạn

 

Đường ải nhạn
Buốt tâm can
Tìm đâu
Biển bạc
Rừng vàng...?

 

Duy Phạm