Bắt Gặp

 

Tôi thấy tôi 
Trong đôi mắt 
Cô gái quê hát trên đồi.

 

Dã Tràng Biển Đông