Ông Già Việt Nam 

 

Trước khi nhắm mắt 

Cụ vẫn miên man 

Tấc đất tấc vàng 

Đấu tranh bất khuất


Bạch Xuân Phẻ