Trăng

 

Đêm lung-linh
Trăng đáy nước.
Đàn say khướt
Giữa hồn ta.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du