Tình Đầu

 

Áo em bay.

Vàng nắng hạ.

Giòng thơ lạ.

Vỡ lòng yêu. 


Nguyễn Hoàng Lãng Du