Tàn Cuộc

Thanh kiếm cổ
Dưới cội tùng.
Lạnh câm một trái tim hùng.

Dã-Tràng Biển Đông