Ngậm-Ngùi

Qua lối cũ

Trời mênh-mông.

Em lấy chồng

Không trở lại.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du