Thơ 

 

 

Lãng-đãng mây trôi. 

Hương thơm theo gió.

Ngắm trăng vạn cổ.

Mộng đầy ý thơ.


Nguyễn Hoàng Lãng Du