Mẹ Biển 

Mẹ là biển.

Con là sông.

Về Biển Đông.

Vào lòng Mẹ.


Sông Song