Cô Đơn 

 

Tôi muốn khóc

Nhưng trùng dương bát ngát

Tôi muốn gào

Nhưng sa mạc mênh mông

 

Chinh Nguyên/H.N.T