Bữa Cơm Nghèo

 

Trong hồn bếp lửa có ta.

Củ khoai vùi kỹ hiện ra tình người.

Áo sương còn vắt trên đồi,

Rũ mây phiêu-bạt cả cười cùng nhau.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du