Thương Mẹ 

Một đời Cha đã long-đong,

Núi sông Mẹ gánh lưng còng tháng năm.

Ngọn rền già cõi xa-xăm,

Lá rau lay-động âm-thầm con nghe.

Giọt mưa dột xuống góc hè,

Đâu đây gió nổi cơn mê bão-bùng.

Tuổi buồn mười ngón tay nhăn,

Gốc cây cổ-thụ cành run cuối trời.

Tóc sương rụng xuống cho đời,

Bay lên thành Bụt độ người trầm-luân.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du