Viên Sỏi

 

 

 

Ta là người lữ-khách

Đường xa chưa thấy dài.

Bước đi trong chiều nhạt

Mơ một giọt sương mai.

 

Ta leo lên đỉnh núi.

Trời đất nổi cơn giông

Có gì mà quay lại,

Chân vững như cội tùng.

 

Đêm về trong nỗi nhớ.

Tình xa còn lại gì?

Ta ru ta nho nhỏ

Nỗi buồn đến rồi đi.

 

Đường thì muôn vạn lối.

Người điên hay ta khùng?

Thôi, cứ là viên sỏi

Giữa một  giòng suối trong.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du