Đẹp

Cỏ non êm bước chân người,

Tiếng chim vọng lai cuối đồi nắng trong.

Tay mềm thơm ngát Thu Đông,

Hái hồn Xuân Hạ thả giòng tin yêu.

Thiền sư trên dốc cheo leo,

Bàng-hoàng tâm động trông theo thở dài

Nguyễn Hoàng Lãng-Du