Cội-Nguồn

 

Mai đây khi trở lại nguồn;

Suối trong róc-rách, nước ngon môi mềm.

Giữa rừng cây quế đứng im,

Ta say giấc giữa tiếng chim gọi đàn.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du