Yên-Lặng

 

Nắn-nót viết tên em

Giữa biển trời, giấy trắng.

Giây phút thật êm-đềm,

Ngao-du trong yên-lặng.

oOo

Bài thơ là khói sương

Đưa hồn nhau vào mộng,

Hồ trăng là tấm gương

Lung-linh  trong yên-lặng.

oOo

Dựa vào cái chân-tâm.

Bước đi không tiếng động.

Chiếc lá rụng bên thềm...

An-nhiên trong yên-lặng.

oOo

Ta ngồi nơi lều cỏ

Bốn bề tuyết trắng rơi.

Nhìn cây rừng hoang-dã

Yên-lặng giữa đất trời.

Nguyễn Hoàng Lãng Du