Tiễn Biệt Người Đi

 Thân tặng nhà giáo NXD

 

Đường vạn dặm một lần không từ-giã,

Ôi ngậm-ngùi phút chốc đã thương đau!.

Ngôi sao sáng bay ngang trời xa lạ

Mang tấm lòng tha-thiết nối tình nhau,

oOo

Những bụi phấn ngàn năm còn mãi mãi,

Dù  đã bay trải rộng  bốn phương trời. (1)

Bông huệ trắng hương thơm còn vương lại,

Cái tâm-tình cao-quý vẫn không vơi. (2)

oOo

Hai vai nặng thời-gian dù nghiêng-ngửa.

Ánh mắt nhìn ngày tháng vẫn bao-dung.

Tiếng cười đó làm linh-hồn cửa mở,

Dấu chân xưa nhung-nhớ đến vô cùng

Nguyễn Hoàng Lãng Du

----------------------------------------
 
1  Nhà Giáo

2 Trưởng Hương-Đạo