Quê-Hương

Em giặt lụa tay thơm bờ sông trắng,
Những giòng trăng chẩy xuống tóc, vai gầy…
Sương sớm mai lung-linh hồng bóng nắng.
Cỏ non mềm còn lại dấu chân ai.

Nguyễn Hoàng Lãng Du