Cõi Mông-Lung

Bên ngoài mùa thu vàng.
Ta nhìn qua cửa sổ..
Có giọt mưa vừa vỡ,.
Rơi xuống góc hồn ta.

Trên đồi cỏ xanh non,.
Gốc cây không nẩy lộc..
Em bây giờ đã khác..
Ta cô-đơn mỉm cười.

Có điều gì là không?.
Có điều gì là có?.
Một cuộc tình đã lỡ..
Một mình ta đau lòng.

Bên ngoài mùa thu vàng.
Ta nhìn qua cửa sổ..
Một cánh chim nho nhỏ..
Bay vào cõi mông-lung,

Nguyễn Hoàng Lãng Du