Đêm Qua Gặp Lại...

Đêm qua ta gặp lại Tiên
Vỗ đôi cánh trắng bên triền núi cao.
Dường như Tiên cất tiếng chào.
Năm ngàn năm đó lẽ nào ta mơ?

Dã-Tràng Biển Đông