Tình Thơ

 

Em từ bỏ mùa xuân hồng êm-ấm,

Theo một người biết võ-vẽ làm thơ.

Đời có lúc tung anh ngàn vạn dặm

Nhưng tình em, anh giữ đến bây giờ

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du