Ba Lần Nhặt Lá Bồ Đề

 

Chợ mơi... bán lá bồ đề

mua về lấp xuống cõi mê chẳng đầy.

Ô kìa chiếc lá nào bay

Quanh đi quẩn lại rớt ngay ...chợ chiều?

 

Loanh quanh dưới cội bồ đề

Nhặt đi nhặt lại, bộn bề còn nguyên.

Lá rơi mỏi gánh ưu phiền

Oa oa tiếng trẻ,  đột nhiên...ngẩn người?

 

Quét sân phơi lá bồ đề

Phơi bao mùa nắng chấp mê vẫn còn.

Sân si đi mỏi lối mòn

Một đêm chỉ ánh trăng tròn...tỉnh ra..

 

Duy Phạm