Ngày Lễ Không Có Mẹ

 

Hôm nay ngày hiền mẫu

Con một mình thắp hương

Nhìn cành hoa lan trắng

Đoá hoa đầy nhớ thương

 

Mẹ ơi nào có biết

Con nhớ Mẹ xót xa

Giở từng tấm hình cũ

Tìm nụ cười hôm qua

 

Lần đầu con cài áo

Màu hoa trắng đơn côi

Mắt đong đầy ngấn lệ

Nuốt cạn giòng ly bôi

 

Ngoài trời mây âm u

Màu xám buồn tang tóc

Trong lòng con đang khóc

Bi khúc dâng Mẹ hiền

 

Thu-Lê