Người Già

Người đầy tớ già trước lúc về hưu 

thả giấc ngủ buồn xuống chiếc giường quá cũ 

cái nhìn ưu tư 

tích cóp một đời chưa sánh đầy cốc rượu 

gom hết lại kiếp người 

có trả đủ 

cuộc 

buồn 

vui?

 

Duy Phạm