Biết Tìm Đâu?

 

Lần tay đếm tuổi... nao lòng

Thương dây tơ lộn mối vòng... đa đoan

Tình yêu rẻ phải lối mòn

Chân đời lẻ bóng, nam non thêm buồn

Giọt thu lặng lẽ dầm tuôn

Ngày qua ngày cứ như luồn vào tim

Biết giờ đã chẳng đâu tìm

Những yêu dấu cũ trót dìm thời gian

Trăng khuya soi bóng riêng nàng

Xin dùm che những võ vàng nét thu!

 

Sông Song