Khao Khát

Anh không muốn em đi lên núi biếc

Sợ mây xanh kéo lên đỉnh nhà trời

Anh không muốn em xuôi về biển cả

Sợ sóng buồn kéo em ra xa khơi

 oOo

Anh không muốn em vội qua đò đầy

Sợ sông sâu vờn em dìm đáy nước

Anh không muốn em đi về phía trước

Sợ nắng chiều làm màu má nhạt phai

 oOo

Em trong mưa anh làm dù che tóc

Làm chiếc khăn lau giọt lệ vơi đầy

Làm chim hót mua vui khi em khóc

Làm sợi dây cho em trói tình nầy

oOo 

Nhưng em ơi

                    Anh muốn em mãi mãi

Trên xanh tươi tình ái những mùa xuân

Những khao khát trần gian anh gửi lại

Nếu một ngày

                      Chẳng phải đó là em .

Bùi Minh Vũ