Duyên Nợ

 

Em về nối lại một vần thơ

Cách biệt bao năm vẫn đợi chờ

Bến cảng chiều nao ươm giấc mộng

Bên cầu sáng nọ ủ niềm mơ 

Con thuyền vỗ sóng rời xa cửa 

Lữ khách dừng chân đứng cạnh bờ 

Nghĩa đậm tình sâu vương vấn mãi 

Cung buồn lắng đọng mối duyên tơ

 

Minh Triết