.

 

Hôm Nay Thức Dậy

 

Tôi đi thin thít cuộc mình 

dưới minh mông quạnh

trên thinh lặng chiều 

về 

tôi mở gói mịch liêu 

rửa con mắt cũ buồn thiu thỉu buồn.

 

Duy Phạm