Tháng Bảy Và Nỗi Nhớ

 

Trời tháng bảy men say tràn nỗi nhớ

Cuộn vào hồn, ngâu rót giọt mưa mau

Trời tháng bảy thu về đong nỗi nhớ

Khoảng thu xa... Lặng lẽ đến thu này!

Người có biết thu về trong lặng lẽ?

Thu vàng trời... Vàng cả nỗi sắt se!

Trong chới với... Đôi tay gầy chới với

Gom trời thu... Thu bất tận... Mong chờ!

Sông Song