Đêm

 

Đêm đắm đuối trên cạn cùng nguyệt tận 

Hồn say trăng gầy guộc mộng lênh loang 

Trong chếnh choáng ngỡ người xưa về muộn 

Một chút buồn đủ buốt mảnh trăng non.

Duy Phạm