Mùa Thu Chia Đôi

Thế là mùa Thu đã đến rồi,
Vườn nhà anh đã có lá rơi,
Vườn nhà em hoa tàn lại nở,
Giống nhau mà cách nhau mấy trời.

Mùa Thu lá vàng từ nơi anh,
Mùa Thu nơi em lá không xanh,
Hai nơi lá đổi màu cùng lúc,
Nhưng hai người không là tri âm.

Cùng một mùa Thu mà chia đôi,
Một nửa bên em gió hắt hiu,
Một nửa bên anh vàng mấy lối,
Giống nhau mà mùa Thu xa xôi.

Cùng một mùa Thu mà hai nơi,
Vườn nhà em có hoa Hồng tươi,
Vườn nhà anh có hoa Cúc trắng,
Hoa có nhớ nhau, người nhớ người?

Mùa Thu sương ướt lạnh đường khuya,
Lá khô thao thức dưới chân đi,
Mùa Thu bên em trăng Thu muộn,
Đường khuya này chỉ có em về.

Mùa Thu bên anh nắng chiều buông,
Ở bên này em nhớ người thương,
Anh là ánh nắng chiều Thu ấy,
Đến rồi đi chẳng của riêng em.

Mùa Thu chia đôi mình không gần,
Có lẽ chẳng bao giờ tình thân,
Lạnh lùng mùa Thu hoa lá rụng,
Vào cả vườn em và vườn anh.

Nguyễn Thị Thanh Dương