Cõi Lòng

Duyên tình lận đận có buồn không 

Kỷ niệm đầy vơi lúc mặn nồng 

Ngõ nhỏ hôm nào anh đứng đợi 

Sân trường thuở ấy bậu ngồi trông 

Đoan trang dáng ngọc đôi môi đỏ 

Rực rỡ xinh tươi cặp má hồng 

Ước vọng nào đâu đành vụn vỡ 

Đau lòng buốt giá buổi tàn đông.

 

Minh Triết