Chân Dung*

*cái “ tôi “ đáng ghét. ( Pascal)

Vẽ đi em 

bản mặt tôi 

chỗ lồi lõm 

chỗ mắt môi... cũ mòn  

oOo

Vẽ đi em 

nghĩ là còn 

đắp lên thỏn mỏn nét son xuân thì 

oOo

Thương em 

mòn 

cọ từ bi 

vẽ không tròn nét vô nghì... mặt tôi 

Duy Phạm