Ly Cay

 
Ly này chị rót dâng Trời
Rót thêm ly nữa chị mời thế nhân
Một ly chị rót để phần
Xin mời tất cả người thân trong đời
 
Nâng ly xin uống cho vơi
Đáp ân tình ở cuộc chơi kiếp này
Làm sao tính chuyện trả vay
Khi đời còn lắm rủi may bất ngờ
 
Chị trân quý sự tình cờ
Cũng như bất chợt vần thơ tuôn bày
Nên chị mượn tạm ly cay
Chuốc cho nhân thế hôm nay say cùng! 
 
Sông Song