Mong Một Ngày Mai

Chị lại đến xứ sương mù giữa tối

Đà Lạt còn chìm trong giấc ngủ say

Mưa cuối thu đang giăng về khắp lối

Lòng trĩu buồn, chị mong một đổi thay!

oOo

Gởi con lại, chị lòng như đang cháy

Nhưng phải đành... Vì mong ở tương lai

Con khỏe mạnh như bao con người khác

Thầm nguyện câù... Chị mong mỏi ngày mai!

Sông Song