Đậu Non Em Đó Mà Như Đá Vàng


Đậu non ơi 

sợi nhu mì 

từ khi em rớt mùa thi trường đời 

nụ cười hôm ấy đánh rơi 

nửa chơi vơi 

rụng 

xuống thời gót son 

chỉ là 

một chút cỏn con 

mà đa đoan một nỗi mòn mỏi xa 

mượn em 

kim chỉ đường tà 

để anh vá lại áo hoa cỏ về 

mắt buồn 

chín nụ sơn khê 

câu thơ trở giấc ngọ về 

tương tư 

nghĩ là chút đỉnh phù hư 

đậu non em đó mà như đá vàng 

Duy Phạm