Giọt Trăm Năm

 

Đưng vung tay lên

Tháng ngày sẽ như chật chội

Nắm đấm vươn về

Ở đâu cũng thấy kẻ thù

oOo

Đừng để gươm bung ra

Rồi như rừng gươm giam hãm

Giáo mác sáng lòa

Toan tính đời thường ngần ngật bủa vây.

oOo

Thôi thì để ngày đi!

Liêu phiêu đàn tính tang... tang tính.

Rắc những nụ hồng thơm lối em qua

Thả cánh yêu đương vào ngày quạnh vắng

Ươm ngọt gió chiều

Uống giọt trăm năm

22.9/20.

Phan Võ Hoàng Nam