Bâng Khuâng

 

Cánh diều 

níu

tuổi thơ... bay

treo

lên nhành bưởi đợi ngày đơm hoa

gió lay lắt đọt la đà 

rụng 

xuống vườn cà 

ngắt lá... tầm xuân 

đi ngang qua ngõ người dưng 

thả

vô chút đỉnh chiều bâng khuâng... buồn.

 

Duy Phạm