Hỏi

Bỗng nhiên 

lặng 

bỗng nhiên 

dừng 

em bâng khuâng chút buồn lưng lửng 

chiều 

ta

cơn đau điếng hoá liều 

thả

dưng dửng giữa buồn điêu đứng cùng .

Duy Phạm