Như Con Ngựa Già Thong-Thả

 

Như con ngựa già đi qua triền dốc

Vó đã chùng

Bụi làm mòn chiếc móng

Dặm trường xa

Bao ngồn ngộn đời

oOo

Ngày qua muôn phương

Suối khe, nương xa chừng quen biết

Hợp tan lắm đa đoan

Em, tôi

Những khung trời đơn lẻ

Mưa vẫn tự nghìn xưa

oOo

Có những dòng sông chảy suốt đời người

Cỏ non cho chú ngựa là tình yêu với đất

Những mạch nguồn không dứt

Tôi, em

Bao nẻo phù sinh

oOo

Con ngựa già đã qua vời vợi

Những tầng mây

Gió cũng làm tan những giấc mơ dài đầy ngã rẽ.

Những vực sâu lặng yên

Còn lưu dấu bóng người

oOo

Bây giờ mùa thu

Nhiều trăn trở

Có không những hối hả buổi hè

Còn bao con dốc!

Đâu gì vội vã

Tôi, em!

 

10/2020

Phan Võ Hoàng Nam