Giáng Sinh Bình An

Cùng anh em nhé đón giáng sinh
Thành phố về đêm rực sắc hình
Hàng thông thắp sáng đèn hoa, nến
Lung linh sao rạng giữa đông miên

Cùng anh em nhé đón nhạc reo
Vút cao trầm bổng tiếng trong veo
Dịu vời cung phím lời ca đạo
Bình An Dưới Thế đẹp bao nhiêu

Lắng hồn em nhé câu nguyện cầu
Trần gian chan chứa một tình sâu
Phúc hồng trải khắp người nhân thế
Trao mãi cho nhau những ngọt ngào

Nghe cả lòng anh bỗng chơi vơi
Long lanh ánh mắt nụ cười tươi
Bao dung xin Chúa ban dương thế
Đôi lứa tình yêu đến trọn đời

Rơi êm tuyết mượt nóc giáo đường
Phủ ngàn chân bước trắng hàng sương
Vấn vương tan lễ hồi chuông đổ
Noel huyền diệu ấm yêu thương…

Hồng Thúy