Dư Ảnh Ngày Qua

 

Anh có nhớ một chiều bên bến vắng

Thuyền lững lờ chở mộng ước sang sông

Tựa vai gầy em để hồn hong nắng

Ấm lòng nhau dù trời đã sang đông

 

Em có nghe tiếng ve sầu vào hạ

Tấu khúc buồn cánh hạc vút trời xa

Chút dư hương còn vương chiều thu lạnh

Anh đi tìm dư ảnh một thời qua

 

Anh có hay mây trôi qua bến lạ

Tơ trời giăng phủ kín nét kiêu sa

Một mình em đếm giọt sầu khô cạn

Điệu nhạc buồn lòng trống vắng bao la

  
Anh dệt những dòng thơ đầy mộng ảo

an nhớ thương trên một nụ xuân hồng

Tiếng em cười vỡ tan từng mãnh vụn

Anh đưa tay hứng lấy chút tình không

Thu-Lê