Hỏi

Mười năm 

con sóng bạc đầu 

người xưa đầu bạc vết sâu thẳm buồn 

mười năm 

vừa níu 

vừa buông 

sớm mai thức giấc ngộ bình thường ra

mười năm 

không phải là ta

soi gương 

đối mặt 

ta

và ai đây...?

Duy Phạm