Về Giáo Đường Xưa

 

Đã qua rồi ngày sinh nhật Chúa

Chị vẫn về qua giáo đường xưa

Mong tìm lại chút hương yêu cũ

Chút ấm nồng trong giá rét đông

oOo

Hoàng hôn phủ, lòng còn tưởng vọng

Sắc tươi hồng, những buổi đón đưa

Những giáng sinh bên nhau khấn nguyện

Mong mắt đời không lạc trong mưa

oOo

Lời nguyện cầu vùi theo khói lửa

Chiến tranh tàn, tình cũng tàn theo

Trái tim yêu đành chia hai nửa

Chị phương này trông ngóng phương kia

oOo

Đêm trở lạnh, lòng đông một phía

Xát nỗi buồn rát bỏng thịt da

Chị xin lòng xót thương của Chúa

Đưa người về lối cũ đường xưa!

Sông Song