Lá mùa thu
Lá rơi, gió thổi về đâu
Từng lớp vàng rơi đọng lớp sầu
Trời còn phong ba xua lá dậy
Người còn chôn lá xuống vực sâu
Lá rụng về đâu
Gió thổi về đâu
Ta đi nhặt lá nguyện cầu
Xanh vàng đỏ tím gợi màu thu xưa
Lá sắp rụng chưa
Lá đã rụng chưa
Chiều thu đã tắt, phủ sương mù
Ta ngồi đếm lá đọc thơ gọi hồn
Lá ơi!
Về chốn xa xăm
Rồi đây:
Tuyết phủ lá âm thầm…
Những tầng lá rụng bao thu trước
Nay cũng vào chung một chỗ nằm *
Lá còn lạnh không
Có nhớ không
Lá nào ghi sử *
Lá nào xe duyên *
Mày chau tố nữ
Xôn xao cùng huyền
Lá nào lạc nẻo động tiên
Lá nào réo rắt ngọc tuyền bình minh
Lá thư dưới nến lung linh
Ngỡ như tóc rối vướng bên mình
Khiến chị Hằng Nga thèm ân ái
Mà sao chú Cuội chẳng tỏ tình

Sao Khuê

* Lá rụng mùa thu được gom vào một chỗ rồi đem về làm phân bón

* Nguyễn Trãi dùng mỡ viết vào lá
“ Lê Lợi vi quân Nguyễn Trãi vi thần” cho kiến ăn, giả thành câu sấm cho dân theo phò Lê Lợi diệt được quân nhà Minh.

* Cung nữ trong cung cấm thả lá theo suối mà nên duyên

* Con mắt lá răm, lông mày lá liễu chỉ người đẹp

* Lá đào rơi rắc lối thiên thai … Thơ Tản Đà