Tháng Mười

Tháng mười nụ cười chợt tối 

đem về bán rẻ sang tôi 

tháng mười bẻ cong bối rối 

em cười nửa nụ tròn môi

oOo

Tháng mười nhặt cơn gió vội 

vơi đầy hứng nỗi niềm thương 

vàng đường đèn đêm thức mỏi 

ngoài kia sương giọi miên thềm 

oOo

Rót thêm chút buồn trên gối 

bóng ai mờ mỏi riêng mình 

câu kinh thương tình cứu rỗi 

may còn ướt nỗi điêu linh 

oOo

Em thì thôi 

ta thì thôi 

mỗi ngày một chút buồn rồi 

lại chưa 

oOo

Có khi nắng 

vàng trong mưa 

mộng em một thủa còn chưa 

tháng mười 

Duy Phạm.