Xuyến Chi 

Xuyến Chi dõi bước người đi

Gởi theo lời gió so bì với trăng

Biển xa sóng dội cách ngăn

Sông gần sao cũng vùng vằng với mương

Để cho lối nhỏ nghẽn đường

Xuyến Chi buồn hỉu với tương tư chiều

Người ơi? Dáng nhỏ cô liêu

Hoàng hôn ngã bóng đang khiều Xuyến Chi!

Sông Song